Vítejte na stránkách Sdružení nezávislých kandidátů pro Vestec - SNK pro Vestec

 

     VOLBY 2018     

 
 

Jsme sdružení nezávislých kandidátů, složené ze stávajících zastupitelů, členů výborů, komisí obce a dalších občanů, kteří chtějí pro obec pracovat ve svém volném čase.

Nejsme spojeni s žádnou politickou stranou, hájíme naše vlastní názory, které vycházejí z potřeb naší obce.

Jsme lidé, kteří mají zájem pracovat ve prospěch vesteckých občanů.

Naším zájmem je obec, která co nejlépe zabezpečuje potřeby svých občanů. Dává jim možnost plnohodnotně žít, pracovat a vychovávat děti v naší obci a stará se o jejich bezpečí. Naší prioritou je, aby obec poskytovala kvalitní služby občanům, aby finanční prostředky vynakládala efektivně. Chceme otevřeně informovat o našich plánech, záměrech a dát prostor diskuzi a názorům všech občanů k dalšímu rozvoji obce.

Podporujeme výstavbu náměstí, základní školy, domu sociálních služeb,hasičskou zbrojnici, bližší informace naleznete v našem volebním programu.

 

Volební program v 7 bodech

 

 1. Finanční zodpovědnost Pro Vestec
 2. Bezpečnost Pro Vestec
 3. Doprava Pro Vestec
 4. Školství Pro Vestec
 5. Územní rozvoj Pro Vestec
 6. Sociální politika, zaměstnanost, životní prostředí Pro Vestec
 7. Kultura, sport a spolky Pro Vestec

 

 

Děkujeme všem občanům, kteří nás podpořili podpisem na příloze ke kandidátní listině a tím nám umožnili účast v letošních komunálních volbách. Vaše podpora nás velmi těší, ale především zavazuje, neboť počet podpisů překračoval stanovenou potřebnou hranici ! S pokorou vnímáme tuto důvěru a věřte, že se budeme snažit prosadit náš volební program.

 

Kandidátka
č. 1

Projekty

 • 31.08.2018 16:22

  Náměstí

  Jsme pro výstavbu náměstí ve Vestci, jako přirozeného centra obce s občanskou vybaveností. Jednáme s majiteli pozemků, kde by mohlo vzniknout. Lidem v obci se myšlenka nového centra líbí, a proto se budeme snažit i my o jeho realizaci.  

 • 31.07.2018 16:03

  Hasičská zbrojnice

  Jako jedna z mála okolních obcí nemáme vlastní hasičskou zbrojnici. Ta původní se před několika lety začala budovat v garáži obecního úřadu, avšak nikdy nebyla dokončena. Naše sdružení chce podporovat výstavbu nové moderní hasičské zbrojnice na některém z vhodných obecních pozemků. Chceme pomoci hasičům s vyjednáním dotací pro výstavbu, i na novou techniku, která bude sloužit k ochraně našim občanům.

 • 31.07.2018 15:50

  Dům sociálních služeb

  Jsme pro výstavbu domu se sociálními službami v katastru obce, který by se skládal z domu pro seniory, ordinací praktického a dětského lékaře. Tento dům s ordinacemi a byty by mohl vzniknout za podpory dotací. Proto naše sdružení jednoznačně podporuje vznik takovéhoto projektu a bude se podílet na jeho uvední do praxe. Zpracujeme studii a budeme žádat o dotaci na jeho výstavbu.

 • 31.07.2018 00:00

  Základní škola

  Chceme pracovat na projektu vlastní základní školy. Pro vestecké občany by byla velká pomoc základní škola pro děti 1. - 5. tříd, a proto se tohoto projektu nevzádáme. Zároveň s touto výstavbou budeme podporovat vzik velké tělocvičné haly s možností využití pro širokou veřejnost.              

Kontakt

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode