Kandidáti SNK pro Vestec 

pro všeobecné volby do obecního zastupitelstva obce Vestec v roce 2018

1.

Milan Petrus, 42 let, muž, vedoucí divize VaK, bez politické příslušnosti

zastupitel obce, předseda Kontrolního výboru obce, člen Dopravní a bezpečnostní komise, velitel Sboru dobrobovolných hasičů Vestec

Zkušenosti s prácí pro obec mám již několik let. Mým zájmem je nadále pracovat a hájit zájmy všech našich občanů. Své úsilí budu nadále věnovat oblasti bezpečnosti, dopravy a kontroly hospodaření naší obce. Ve Vestci žiju rád. Jsem pro VESTEC.

2.

Miroslav Pašek, 47 let, muž, obchodní manažer, bez politické příslušnosti

zastupitel obce, starosta obce v letech 2008-2010, starosta Sboru dobrovolných hasičů Vestec

Pro práci pro obec jsem se rozhodl v roce 2004, kdy jsem byl jmenován členem Finančního výboru, v roce 2006 jsem se stal členem kontrolního výboru a po změnách v zastupitelstvu v roce 2008 jsem byl zvolen starostou obce Vestec. V současném volebním období jsem zastupitelem obce. Rád bych byl i dále prospěšný pro naši obec. Jsem pro VESTEC.

3.

Taťána Lejnarová, 58 let, žena, asistentka, bez politické příslušnosti

zastupitelka obce

Ve Vestci bydlím, pracuji a žiji více než 30 let. Byla jsem prvním zaměstnancem nově vzniklého obecního úřadu po roce 1990 a dění v obci mě stále zajímá. Jsem pro VESTEC.

4.

Ing. Václav Šedivý, 55 let, muž, stavební inženýr, bez politické příslušnosti

Specialista v oblasti stavebních prací. Před lety jsem pracoval pro obec v investiční a stavební komisi. Rád bych na tuto zkušenost opět navázal. Jsem pro VESTEC.

5.

Blanka Pašková, 67 let, žena, důchodkyně, bez politické příslušnosti

zastupitelka obce, kronikářka obce Vestec, předseda Redakční komise

Jako občanka a současná zastupitelka se zajímám o dění v obci. Jako kronikářka mám tuto činnost v náplni své práce. Jsem pro VESTEC.

6.

Mgr. Lukáš Jindřich, 34 let, muž, sbormistr, bez politické příslušnosti

člen Redakční komise

Jako starousedlík mám radost, když vidím, jakým směrem se naše obec vydala. Proto bych byl rád, kdybych i já mohl přiložit aktivně ruku k dílu a podílet se na dalším rozvoji obce, ve které žiji. Jsem pro VESTEC.

7.

Jaroslav Skřivan, 34 let, muž, podnikatel, bez politické příslušnosti

zástupce velitele Sboru dobrovolných hasičů Vestec

Narodil jsem se ve Vestci a prožil jsem zde celý dosavadní život. Nabizím svůj pohled starousedlika a rád bych pomáhal při rozvoji obce i s ohledem na její historii. Jsem pro VESTEC.

8.

Tomáš Jarolímek, 46 let, muž, podnikatel, bez politické příslušnosti

člen Kontrolního výboru obce

Jako dlouholetý člen Kontrolního výboru krásné obce Vestec, kde celou dobu žiji a podnikám, se opět ucházim se o Vaše hlasy. Nadále bych se chtěl podílet na kontrolní činnosti obce a mít tak možnost přispět k jejímu dalšímu rozvoji. Jsem pro VESTEC.

9.

Petr Štěpánek, 36 let, muž, tavič drahých kovů, bez politické příslušnosti

Ve Vestci žiji a pracuji 8 let. Rád bych se aktivně podílel na rozvoji naší obce. Jsem pro VESTEC.

10.

Ing. Jaroslav Košťálek, Csc., 71 let, muž, jednatel, bez politické příslušnosti

člen Finančního výboru obce

Stejně jako po minulá čtyři volební období, kdy jsem od r. 2002 byl členem finančního výboru obce, chci i nadále pomáhat v práci pro obec, v níž s manželkou žijeme. Jsem pro VESTEC.

11.

Dana Zemanová, 55 let, žena, pracovnice v MŠ Vestec, bez politické příslušnosti

členka Kulturní komise

Patřím mezi starousedlíky, žiji v obci více než 30 let. Mám ráda kulturní dění a práci s dětmi. Proto bych v této činnosti chtěla pokračovat. Jsem pro VESTEC.

12.

Ing. Vlasta Bauerová, 41 let, žena, manažerka v telekomunikacích, bez politické příslušnosti

členka Kontrolního výboru obce

Jako dlouholetá členka kontrolního výboru mám zkušenost s prací pro obec  A jako novopečená matka se zasadím o blaho našich dětí. Jsem pro VESTEC.

13.

Zdeněk Zeman, 63 let, muž, podnikatel, bez politické příslušnosti

Jsem moc rád, že žiji právě ve Vestci. Je to krásné místo a tak bych i já rád nadále pomáhal v jeho dalšímu rozkvětu. Jsem pro VESTEC.

14.

Monika Laušová, 25 let, žena, asistentka divize VaK, bez politické příslušnosti

Jsem představitelka mladé generace a ráda se budu podílet na rozvoji obce moderním pohledem. Jsem pro VESTEC.

15.

Michal Šíma, 47 let, muž, podnikatel, bez politické příslušnosti

člen Sboru dobrovolných hasičů Vestec

Ve Vestci nejen žiji, ale i pracuji a vzhledem k tomu, že zde trávím celý den, vnímám i věci, které zde probíhají, když je většina našich spoluobčanů v zaměstnání. Jsem pro VESTEC.

 

Aktuální zapojení našich kandidátů
v obci

Zastupitelé obce Vestec

Milan Petrus

Miroslav Pašek

Blanka Pašková

Taťána Lejnarová

Kontrolní výbor

Milan Petrus

Tomáš Jarolímek

Ing. Vlasta Beuerová

Finanční výbor

Ing. Jaroslav Košťálek Csc.

Dopravní a bezpečnostní komise

Milan Petrus

Dobrovolní hasiči Vestec

Miroslav Pašek

Milan Petrus

Jaroslav Skřivan

Michal Šíma

Myslivecké sdružení

Ing. Václav Šedivý

Miroslav Pašek

   Redakční komise

   Blanka Pašková

   Mgr. Lukáš Jindřich

Kontakt

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode